Πλεονεκτήματα του Aragon

  • Το φίλτρο Aragon σας προσφέρει πόσιμο νερό απαλλαγμένο από τους βασικούς ρύπους και χημικά κατάλοιπα που επιβαρύνουν τον οργανισμό μας.
  •  Διαθέτει σύστημα προστασίας AntiBros, που δεν επιτρέπει στους ρύπους που έχει κατακρατήσει να περάσουν στο φιλτραρισμένο νερό.
  • Ιόντα αργύρου ενσωματωμένα στη δομή του αποτρέπουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο φίλτρο.
  •  Έχει μεγάλη διάρκεια απόδοσης μειώνει τη σκληρότητα του νερού, ειδικά ο τύπος Aragon-2 που περιέχει ρητίνη αποσκλήρυνσης στη δομή του.

Η ιδιαιτερότητα των φίλτρων Aragon είναι ότι απομακρύνουν τα άλατα σκληρότητας με μηχανισμό ανταλλαγής ιόντων  (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 2004138606 / 15).
Μοναδικό χαρακτηριστικό του Aragon είναι ότι αλλάζουν την δομή των αλάτων:
Στο νερό το ασβέστιο βρίσκεται συνήθως με τη μορφή ασβεστίτη, που σχηματίζει ίζημα με τη θέρμανση. Οι κρύσταλλοι ασβεστίτη έχουν ορθογώνιο σχήμα, οπότε προσκολλώνται μεταξύ τους και στις γύρω επιφάνειες, σαν μικρά τούβλα. Το ασβέστιο όμως είναι και σε μορφή αραγωνίτη, του οποίου οι κρύσταλλοι έχουν ρομβοειδές σχήμα.
Οι κρύσταλλοι αραγωνίτη προσκολλώνται σε πολύ μικρότερο βαθμό από του ασβεστίτη. Άρα οι εναποθέσεις αραγωνίτη διαλύονται πιο εύκολα και απομακρύνονται με τη ροή του νερού.
Το φίλτρο Aragon μετατρέπει τον ασβεστίτη σε αραγωνίτη, οπότε το νερό αποκτά πιο μαλακές ιδιότητες.
Αυτό έχει τεκμηριωθεί από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το Ρωσικό Ινστιτούτο Μελετών Ορυκτών Πόρων.