Μένω στην Θεσσαλονίκη, τι φίλτρο νερού να επιλέξω? Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο νερό της Θεσσαλονίκης είναι το χλώριο και τα παραπροιόντα του όπως π.χ. το χλωροφόρμιο. Το χλώριο είναι μία απολυμαντική ουσία που χρησιμοποιείται στο δίκτυο ύδρευσης των αστικών κέντρων για να απολυμαίνει το νερό από παθογόνους οργανισμούς. Επίσης το χλώριο είναι υπεύθυνο για την άσχημη οσμή και γεύση του νερού. Για να απομακρύνουμε το χλώριο από το νερό που πίνουμε χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο φίλτρο νερού βρύσης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού. Η πιο αξιόπιστη λύση στο φιλτράρισμα του πόσιμου νερού είναι το φίλτρο νερού βρύσης geyser euro, το οποίο καθαρίζει και απαλάσσει το πόσιμο νερό απ' όλα τα επικίνδυνα στοιχεία, αφήνοντας να περνάνε τα ωφέλιμα άλατα, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Το geyser euro χρησιμοποιεί το μοναδικό υλικό φιλτραρίσματος aragon