Θα κοιτάτε εάν οι οδηγίες χρήσης είναι στα Ελληνικά και φέρουν την σφραγίδα ημερομηνίας και παρτίδας από την εταιρία Geyser