Μένω στην Θεσσαλονίκη, τι φίλτρο νερού να επιλέξω? Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο νερό της Θεσσαλονίκης είναι το χλώριο και τα παραπροιόντα του όπως π.χ. το χλωροφόρμιο. Το χλώριο είναι μία απολυμαντική ουσία που χρησιμοποιείται στο δίκτυο ύδρευσης των αστικών κέντρων για να απολυμαίνει το νερό από παθογόνους οργανισμούς. Επίσης το χλώριο είναι υπεύθυνο για την άσχημη οσμή και γεύση του νερού.Διαβάστε περισσότερα