Όροι χρήσης εγγύησης εφ όρου ζωής

Η εγγύηση εφ’ όρου ζωής παρέχεται για τον μειωτήρα πίεσης και για όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Ο κύκλος ζωής ορίζεται η χρονική περίοδος για την οποία παρασκευάζεται το προϊόν, συν δύο επιπλέον χρόνια από την στιγμή που θα σταματήσει η υποστήριξη του προϊόντος. Στην διάρκεια της εγγύησης εφ΄ όρου ζωής ο μειωτήρας πίεσης θα αντικαθίσταται με έναν άλλο με ίδια λειτουργικότητα. Μέσα στο πλαίσιο της εφ΄ όρου ζωής εγγύησης είναι δυνατή μόνο η αντικατάσταση του μειωτήρα πίεσης, αλλά δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων. Προϋποθέσεις για την εγγύηση εφ ‘ όρου ζωής είναι αφενός η εντός δέκα ημερών από την αγορά του προϊόντος ενεργοποίηση της εγγύησης ηλεκτρονικά, καταχωρώντας στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας τον μοναδικό εξαψήφιο αριθμό που αναγράφεται στην κάρτα εγγύησης του μειωτήρα, αφετέρου δε η επιστροφή στην εταιρεία μας του παλαιού μειωτήρα. Για το νεοαποκτηθέν προϊόν παρέχεται εγγύηση δύο ετών μόνο.